המילון מתעדכן באופן שוטף בהתאם להתפתחויות חדשות בתחום האנרגיה. כל הצעה להוספת מונח חדש, וכמוכן הערה או הארה באשר למונחים קיימים תתקבל בברכה.

אם יש לכם הצעות לערך חדש או תיקון של ערך קיים נא לשלוח במייל ל gina@ginaenergy.com