המחברת אינה נושאת בכל אחריות באשר לדיוק, תקינות, שלמות, איכות או שימושיות כלל המידע המופיע באתר, הן בשפה האנגלית והן בשפה העברית.

נוסף על כך, האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים לנוחות המשתמשים. המחברת אינה אחראית לזמינות ו/או לתוכן האתרים הללו ו/או למידע שהאתרים הנ”ל מציעים.