1. חיפוש מילה או מונח ספיציפי

  אם ידוע לכם שם המונח הכניסו אותו לתיבת החיפוש לקבלת תוצאות רלוונטיות (תרגום, הגדרה והסבר)

 2. חיפוש לפי קטגוריות של מונחים

  אם לא ידוע לכם שם המונח או ברצונכם לעיין במילון, ניתן לדפדף על פי הקטגוריות הבאות:

  > הכל
  כל הערכים הקיימים במילון. זוהי קטגוריה חשובה במיוחד מכיוון שסיווג מונחים הוא משימה כלל לא קלה (לדוגמה, ניתן לסווג תעריפי חשמל תחת 3 קטגוריות- חשמל, כלכלה ומדידה).

  > עסקי נפט וגז
  כל ענפי תעשיית נפט וגז: חיפושים והפקה (upstream), תשתיות הולכה וחלוקה (midstream), זיקוק ושיווק (downstream). בקטגוריה זו נכללים כל היבטי התעשייה, החל מחיפושי נפט/גז ופיתוח שדות נפט ועד להסכמים למכירת גז טבעי.

  > חשמל
  המונחים המיוחסים לענף החשמל, חברות חשמל ממשלתיות, סקטור פרטי במשק החשמל, אנרגיה גרעינית, טורבינות רוח וכדומה.

  > כלכלי / משפטי / ניהולי / פוליטי
  קטגוריה זו מכילה מושגים מעולם הפיננסים, משפטים ופוליטיקה, הליכי מכרז ותחומי ביטוח שונים, כל עוד הם מתקשרים לכלכלת האנרגיה.

  > מדידה
  גדלים פיסיקליים, יחידות מידה, תמחור וצירי זמן

  > כללי
  מושגים באיכות הסביבה, שימור אנרגיה, מקורות אנרגיה ראשונית מלבד נפט וגז, בג”ס (בטיחות , גהות וסביבה), אנרגיה מתחדשת וכל מה שלא ניתן לשייך לקטגוריות אחרות.

  > תירגומים והקבלות
  ביטויים ממסמכים משפטיים באנגלית עם תרגום עברי /הקבלה עברית רלוונטית.