ג’ינה כהן נוטלת חלק פעיל בכלכלת האנרגיה הישראלית החל משנת 1998. מאז ועד עצם היום הזה , משק האנרגיה בארץ עבר תמורות מרחיקות לכת שביניהן:

  • גילוי גז טבעי מול חופי ישראל ועזה.
  • חתימה על הסכם למכירת גז טבעי עם מצרים.
  • הכנסת תיקונים לתקנות משק החשמל במטרה לאפשר התפתחות סקטור פרטי בתעשיית החשמל.
  • חקיקת חוק משק הגז הטבעי לראשונה בישראל.
  • הקמת חברה ממשלתית לבנייה ותפעול של מערכת הולכת גז טבעי.
  • הסבת שתי תחנות כוח ממזוט לגז טבעי והטמעה הדרגתית של טכנולוגיית מחז”מ (מחזור משולב).
  • פרסום מכרזים לבנייה ותפעול מערכות חלוקת גז טבעי.
  • פרסום תעריפים ותקנות להקמה ותפעול תחנות כוח עצמאיות ופרסום מכרז ראשון מסוגו שמטרתו יבוא גט”ן לישראל.

ג’ינה כהן הייתה מעורבת בדרך זו או אחרת בתמורות הללו בכלכלת האנרגיה ובמשק הגז הטבעי בפרט וכיום היא עוסקת בייעוץ לגופים פעילים במישרין או בעקיפין בתעשיית האנרגיה בארץ.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480