10.09.2009

הזכויות במבנה לווייתן נמצאות בבעלות חברת נובל (39.66%), דלק-קידוחים ואבנר (מחזיקות 22.67% כל אחת) ורציו המחזיקה ב-15% מהזכויות. מדובר במבנה המשתרע על 2000 קילומטרים מרובעים בלב ים כ-135 ק”מ מערבית לחופי חיפה במים עמוקים של כ-1,634 מטר ובעומק כולל של כ-5,095 מטר.

חברת NSAI דיווחה ב29 במרץ 2011 שעל פי כללי המערכת PRMS המשאבים המותנים בתגלית לויתן מסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה development pending הינם: אומדן הכמויות הנמוך 10.546 tcf, האומדן הטוב ביותר 15.8 tcf, והאומדן הגבוה 21 tcf.

רציו נשלטת על ידי משפחות רוטלוי ולנדאו (70%). הציבור מחזיק ביתרת מניות. סקר הסיסמי המתבצע בסוף 2009 עומדת על 2.25 מיליון דולר. לאחר איסוף הנתונים, חברת נובל תעבד את הנתונים, כאשר תוצאות הסקר צפויות להתפרסם במהלך הרבעון השני של 2010. אם תוצאות הסקר יצביעו על כך שיש הצדקה לקידוח, הוא יתבצע כפי הנראה בסוף 2010 כשעלותו הכוללת מוערכת בכ-100 מיליון דולר.

אסדת הקידוח סדקו אקספרס הגיעה לאתר לוויתן ב-12 באוקטובר 2010 ותוחלף ככל הנראה בינואר על-ידי אסדה נוספת – Pride North America – בעלת יכולת קידוח עמוקה יותר. בנוסף הצביע הסקר על-כך שמתחת למטרת הגז הטבעי נמצאות שתי מטרות פוטנציאליות לנפט, במסגרת מה שמכונה ה-deep play. המטרה הראשונה, בעומק 5,800 מטר, מכילה מאגר השווה ל-3 מיליארד חביות נפט בהסתברות של 17%. השנייה, בעומק 7,200 מטרים מכילה מאגר השווה ל-1.2 מיליארד חביות נפט בהסתברות של 8%. ה”סדקו” אינה מסוגלת ככל הנראה להגיע למטרה העמוקה ביותר ולשם כך נשכרו שירותיה של האסדה השניה. יתרון נוסף של ה-Pride על פני ה”סדקו” הוא שעלותה נמוכה יחסית ומגיעה ל-275 אלף דולר ליממה, כמחצית מעלותה של ה”סדקו”. הסיבה לכך שהיא שהאסדה השנייה נחכרה בעיתוי מצוין מבחינתן של השותפות בלווייתן, זאת לאחר שהוטל מורטוריום על קידוחי מים עמוקים במפרץ מכסיקו בעקבות אסון הדליפה של BP.

הקידוח החל ב-18 לאוקטובר; שכבת המטרה המרכזית של הקידוח נמצאת בעומק כולל של 5,095 מטר כולל עומק המים שעומד על 1,634 מטר. שכבה זו מכונה ;NG10 השכבה נמצאת בחולות מגיל טרצייר-אוליגומיוקן המקבילות לחולות המאגר שזוהו בקידוחי תמר. שכבה זו, מוקפת בשתי שכבות נוספות של סלעי מאגר המהוות גם חלק משכבות המטרה למציאת גז: בין העליונה (SAND-A) תחתונה (SAND-C) מצויה שכבת ה-NG10 המרכזית.

ב 29.11.2010 חברת נובל הודיעה לשותפים כי הקידוח חדר למטרה העיקרי בפרוספקט
. NG10 מניתוח ראשוני של המידע שהתקבל במהלך הקידוח, נראה כי המטרה העיקרית כוללת חולות המכילים גז טבעי.

29 דצמבר 2010 – נובל מסר על תגלית גז טבעי בקידוח לויתן 1 ממוקם הרישיון רחל בעומק מים של 1,634 מטר, במרחק של 135 ק”מ מערבית לחיפה וכ-47 ק”מ דרום מערבית לתגלית תמר. הקידוח היגע לעומק של 5,170 מטר כולל עומק מים לתחתית המטרה העיקרית ונערכו בו בדיקות שונות לרבות בדיקות חשמליות (לוגים) והוצאת גלעין משכבת המטרה. בשכבת המטרה חולות באיכות טובה מאד, המכילים גז טבעי בעובי כולל (נטו) של לפחות 67 מטר במספר שכבות שונות מגיל טרצייר אוליגומיוקן. הטווח המשוער של משאבי הגז לפיו ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של משאבי הגז הטבעי הניתנים להפקה הינו כ 16 TCF או כ 453 BCM.לפי ערכת המפעיל שדה לויתן משתרע על שטח גדול של 325 קמ”ר ועל כן יהיה צורך לבצע שני קידוחי הערכה או יותר על מנת להמשיך ולהעריך את היקף עתודות

10 מרץ 2011 השותפים הודיעו שהם אישרו עדכון תקציב קידוח להותן 1 לסך $190 מיליון לעומת התקציב המקורי של $150 מיליון. הגידול נגרם מהתמשכותן של פעולות הקדיחה בכחודשיים מעבר למתוכנן וזאת בעיקר כתוצאה מעיכובים טכניים וכן מיישום נוהל עבודה בריאות סביבה ובטיחות.

שותפות קידוח לוויתן מדווחות ב-21 למרץ 2011 החלה אסדת הPride North America בביצוע הקידוח בלוויתן 2 שברישיון עמית.

14 מאי 2011 – נובל הודיעה שהמפעילה החליטה להפסיק את פעולות הקדיחה לויתן 2 ולקדוח קידוח הערכה חלופי במיקום סמוך. הקידוח הגיע לעומק של כ-4570 מטר, מאות מטרים מעל לשכבות המטרה במהלך ביצוע הקידוח זוהתה זרימה של מים בחור הקידוח. עלותו המצטברת של קידוח לויתן 2 עד להיום הינה כ-42 מיליון דולר. להערכת הפעילה צפוי הקידוח החלופי להתחיל בתוך כחודש ולהימשך כ-3 חודשים בעלות כוללת משוערת (100%) של כ-70 מיליון דולר.

אירועים מרכזיים בקידוח לויתן:

18.1.2010 – תחילת קידוח לויתן 1
29.12.2010 – הכרזת הקידוח כתגלית גז
9.3.2011 – הפסקת קידוח לויתן 1 למטרת נפט בשל בעיות תפעוליות
30.3.2011 – התחלת קידוח האימות לויתן 2.

קידוח לוויתן 2, תוכנן כקידוח אימות לשדה הגז הטבעי שהתגלה בקידוח לוויתן 1. הקידוח במקום החל ב 15 למרץ השנה, והופסק ביום ראשון, ה- 8.5.2011, בעומק של 4,548 מטר, עקב איבוד נוזל הקידוח (בוץ). ב- 14.5.2011 הודיעה נובל על הסיבות להפסקת הקידוח. מהות התקלה, על פי דיווחי החברה, באי ביצוע כנדרש של כל הפעולות הטכניות הקשורות למילוט (cementing) בתהליך הורדת צינורות מגן. ב- 26.5.2011 שלח הממונה על עניני הנפט מכתב לחברת נובל בו הוא מורה לחברה להפסיק את ההכנות לביצוע קידוח נוסף במאגר לוויתן. המשך הפעילות יהיה מותנה בתוצאות הבדיקה של התקלה בקידוח לוויתן 2, ואישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות לאחר קבלת דוח מפורט.

נובל הודיעה לשותפים שהיא החלה ביום 24.6.2011 בביצוע קידוח לויתן 3 עם ה-Pride North Americaוכי קידוח “לויתן 3 הינו קידוח הערכה חלופי לקידוח לויתן 2 שהופסק, ומבוצע במרחק של כ 4.4קילומטר ממנו ובמרחק של כ- 9.6 ק”מ מקידוח התגלית לויתן 1 . הקידוח יבוצע לעומק כולל של כ 5,300 מטר כולל עומק מים של כ 1,670 מטר וצפוי להמשך כ 3 חודשים ועלותו הכוללת ( 100% ) מוערכת בכ 70 מיליון דולר. התקציב ומשך הזמן המוערך לקידוח הנ”ל אינם כוללים ביצוע של מבחני הפקה, אם וככל שיוחלט על ביצועם. מבחני ההפקה עשויים להימשך כ 2-3 שבועות בתקציב מוערך של כ 34 מיליון דולר (100%)

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480