20.08.2018

חוזה חליפין עתידי חודשי להסדר מזומנים המבוסס על התוצאה המתמטית של הפחתת המחיר של חוזה עתידי של גז טבעי של NYMEX Henry Hub מהמחיר החודשי המפורסם על ידי Inside FERC עבור המיקום המצוין

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480