17.06.2018

הנפח שמכין כמות ידועה של גז טבעי בעל הרכב ידוע כאשר הוא נמצא בתנאי בסיס. הנפח המומר חושב מנתוני הנפח האקטואלי שנמדד. יחידות מידה Sm₃ מציינת כי הנפח שעליו מדווחים הוא נפח מומר לתנאי הבסיס.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480