21.02.2019

תשלום שנעשה ליצרן בשוק האנרגיה בשל הפסדו בגין הפער בין התשלום שקיבל בשוק האנרגיה (עבור אנרגיה או שירות נלווה קיבל את מחיר השוק) לבין עלות השירות (כפי שהתקבל בהצעת המחיר שלו) לאספקתו ע”י היצרן.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480