17.06.2018

תכונה שמיוחסת לתוצאת מדידה או לערך תקני, אשר ניתן להתחקות אחריו באמצעות שרשרת רציפה של השוואות לערכים תקניים קודמים, אשר בכולם ידועה חוסר הוודאות, עד לערך תקני לאומי או בינ”ל

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480