20.02.2019

המחיר בשוק ה spot-יכול להיות כלל ארצי או אזורי. הסיבה למחיר אזורי נעוצה בהסתברות גבוהה לאילוצי רשת שיגרמו לכך שלא ניתן יהיה להעביר את האנרגיה למקורות הצריכה או להוציא את כולה ממקורות הייצור.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480