17.06.2018

חלק ממונה הגז אשר חש ומודד את הספיקה בתנאי המדידה, כגון טורבינת מדידה, מונה אולטרה-סוני, מונה דיאפרגמה.

ציוד מדידה שניוני:

מספק מידע חיוני נוסף, כגון לחץ תנאי המדידה וטמפרטורת תנאי המדידה.

ציוד מדידה שלישוני:

 

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480