20.08.2018

גופים שמגיבים למחירי שוק לעומת כאלה שמשפיעים על המחירים באמצעות ניהול הפקה

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480