21.02.2019

העלות השולית להוספת קווט”ש נוסף בצומת החשמלית.

– מחושבת לפי מחיר ה-clearing price + עלות הגודש ברשת ההולכה בנקודה המחושבת+הפסדים.

– ככל שה-LMP גבוה יותר אזי יש כדאיות בהקמת יחידת ייצור באזור.

-יצרנים מקבלים תשלום אנרגיה מחושב בנקודת הוצאת החשמל לרשת- בפועל מקבלים clearing price.

-צרכנים משלמים לפי מחיר מחושב בנקודה הקרובה לחיבור למתח עליון והמוגדרת כצומת לחישוב בתוכנה המבצעת את הסימולציה.

– אירופה – כל מדינה היא node אחד בעוד שבארה”ב יש עשרות אלפי  nodes.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480