28.04.2018

יצרני אנרגיה מתחדשות אשר אינם מחויבים בהעברת תכנית יצור. בארץ אלו כוללים מתקנים סולאריים, מתקני רוח ומתקני ביוגז.

יצרנים בהעמסה מחייבת אינם מעבירים למנהל המערכת תכנית ייצור. מנהל המערכת מכין תחזית יצור צפויה של יצרנים אלו לפי תחזית מזג האוויר ולפי ניסיון העבר.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480