17.06.2018

בהעדר מידע על הערך האמיתי של הגודל הנמדד, זוהי הסטייה המרבית המותרת של הערך הנמדד מערך ייחוס ידוע, המאפיינת השתייכות לדרגת דיוק על פי דרישות מטרולוגיות (של מפרטים, הסכמים, רגולציה וכו’) באחד ממכשירי סעפת המדידה או במערכת כולה

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480