18.06.2018

מדד זה מבטא את מספר השעות בהן לא תתאפשר הספקה של מלוא הביקוש וממדד זה ניתן להסיק את כמות האנרגיה שלא מסופק.

תוחלת מספר שעות אי האספקה יכול להיקבע כהחלטת מדיניות או באמצעות השוואה בין העלות המשקית מאי אספקת חשמל לבין העלות המשקית מתוספת יחידות ייצור.

 

 

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480