20.08.2018

מדידה מקובלת של ריכוז שוק המחושבת על ידי ריבוע של נתח שוק של כל חברה המתחרה בשוק וסיכום התוצאות המתקבלות. האיחוד האירופי ממליץ שמדינותיו יאמצו ריכוז שוק בגז שהוא נמוך מ-2000 כפי שנמדד על ידי ה-HHI.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480