20.02.2019

המועד האחרון לפני זמן אמת בו מנהל המערכת מקבל מיצרנים עדכון להצעות מחיר עבור אנרגיה.

באירופה המועדים מתקצרים ביחס לזמן אמת ולעיתים עומדים על 30 דקות. כלומר, יצרנים יכולים לתקן הצעות מחיר עד 30 דקות לפני זמן אמת.

 

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480