11.09.2019

בזמני שיא של ייצור אנרגיה מתחדשת מהשמש, כגון צהרי היום בישראל, נדרש כיבוי של כמות גדולה של תחנות. לעומת זאת, ככל שמתקרב הערב, נדרשת התנעה של מספר גדול של יחידות כדי לייצר את כמות החשמל הנדרשת למשק.

תופעה זו זכתה לכינוי עקומת הברווז.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480