17.06.2018

ערכים קבועים של לחץ וטמפרטורה שנבחרים כתנאי ייחוס לחישובי אנרגיה על ידי גורם מוסמך. מדינות שונות בחרו תנאי ייחוס שונים לבעירה.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480