20.02.2019

העמסה מרכזית על ידי מנהל המערכת. נעשית עפ”י הצעות מחיר של יחידות הייצור ואילוצים תפעוליים שלהן.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480