17.06.2018

ערכים קבועים של לחץ וטמפרטורה שנבחרים כתנאי ייחוס בכל מדינה על ידי גורם מוסמך. אלא התנאים אשר אליהם ממירים את כמות הגז הנמדדת. מדינות שונות מבחרו תנאי בסיס שונים להמרה נפח

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480