20.02.2019

מנגנון זמן אמת שבמסגרתו מנהל המערכת מאזן פערים בין ביקוש לצריכה באמצעות מימוש הצעות מחיר של מספקים ויצרנים לשינויי צריכה וייצור בזמן אמת וזאת באמצעות התחייבויות רכישת שירותים ע”י מנהל המערכת מראש.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480